โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ได้ถวายภาพวาดผลงานนักเรียน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ได้แสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับ

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2019
เด็กหญิงนวลพรรณ เงินยิ่งสุข
คลิกชม >>facebook


นายชูชาติ โจมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 30/11/62
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com