โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้ทำพิธีทำบุญ
เปิดอาคารเรียน “ราชพฤกษ์” วันที่ 8 ธ.ค. 2560
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) หลักสูตรทวิศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ที่จังหวัดบุรีรัมย์
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้ร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคครั้งที่ 35  เวสสุวรรณเกมส์
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 28/02/61
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com