โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายในประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 “เพาะชำเกมส์” วันที่ 11 สิงหาคม 2560
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันที่ 10 สิงหาคม 2560
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา “กีฬาเทเบิลเทนนิส”
คระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 25/08/60
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com