โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2019
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตเร็ว
ระดับชาติ ครั้งที่ 19
เด็กหญิงนวลพรรณ เงินยิ่งสุข
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรี

ในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 ก.ย. 62
คลิกชม >>facebook


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 27/09/62
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com