โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย
ร้อยปีธงชาติไทย วันที่ 25 กันยายน 2560
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลง
ลูกทุ่งไทยประกอบจินตลีลา วันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2560
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ทอดผ้าป่าเพื่่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 8 กันยายน 2560
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 5/09/60
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com