โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง ประชุมโรงเรียน คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับรางวัลสถานศึกษา
ที่มีผลการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดดีเด่น
วันที่ 26์ มิถุนายน 2560 คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 5/07/60
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com