โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เข้าร่วม
ถวายภาพวาดจากสีที่ได้จากธรรมชาติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ภาพ
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เปิดรับ
สมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้พา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม

กิจกรรม "GUNPLA WORK SHOP"
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คลิกชม >>facebook


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 25/12/61
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com