โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
     
การจัดการความรู้ KM

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ท่านรองเกศรินทร์ ศรีเมือง และ
ท่านรองเตือนจิต มะเริงสิทธิ์รับมอบขนมเค้ก
จากห้างBig-C ในโครงการ ปันรักปันสุข

เพื่อสร้างกำลังใจและความสุขให้กับน้องๆ

คลิกชม >>facebook
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
จัดพิธีลงนามถวายพร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
คลิกชม >>facebook
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
 
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563
คลิกชม >>facebook
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบโล่รางวัลให้
ักับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการ
วาดภาพนานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2562
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
"จัดโครงการประชมผู้ปกครอง"ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
"จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ
นักเรียนส่งเสริมสุขภาพ"
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
คลิกชม >>facebook

แบบฟรอม์ชุดนักเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา
คลิกชม >>facebook
 
 

บทเพลง : พระคุณย่าโม
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ )
คลิกชม >>facebook
 

 


นายชูชาติ โจมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com