โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรม
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย. 2561
คลิกชม >>facebook

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้มีการประชุม

ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง วันที่ 9 มิ.ย. 61

คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 25/06/61
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com