โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
   
การจัดการความรู้ KM

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูศตพล
จิรกฤตกุลธน เข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษา
ธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เพื่อรายงาน
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ได้ถวายภาพวาดผลงานนักเรียน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับ

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2019
เด็กหญิงนวลพรรณ เงินยิ่งสุข
คลิกชม >>facebook


นายชูชาติ โจมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com