โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1- ม.4
ประจำปีการศึกษา 2560 โทร. 044-244136
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดงานนิทรรศการวิชการ
" รวมพลังสร้างสรรค์การศึกษา ครั้งที่ 12 SBMLD
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
ในระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 20/02/60
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com