โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา ประจำปี 2561 วันที่ 24 สิงหาคม 61
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก(WRO)
ครั้งที่ 18 รุ่นอายุ 19 ปี
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เข้าร่วม

กิจกรรมประกวดภาพระบายสี ในเรื่อง

“มรดกศิลป์แผ่นดินแม่ อนุรักษ์ศิลป์สิรินธร”
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 19/09/61
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com