โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

 
กิจกรรมการเรียนการสอน
       

 

   
วันแห่งความสำเร็จ
   
พิธีไหว้ครู
 
             
             

 

       
   
มอบรางวัลและทุนการศึกษา
   
กิจกรรมยุวกาชาด
 
             
             
       

 

   
กิจกรรมลูกเสือ
   
กิจกรรมวันเด็ก
 
             
             
 

 

 

 

 

 

 

     
   
กิจกรรมโครงงาน
   
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
 
             
             
             
             
             

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com