โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
                   
           
   

 

           
นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน
     
           
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
                   
     

 

  kat  
 
       
 
นางเกศิรินทร์ ศรีเมือง
     
       
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
                   
                   
             
       
 
 
 
             
       
 
 
 
             
                   
           
     
                   

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com