โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
           
  99        

 

 
นางพัชรี ศิริเจริญ
     
 
 
ตำแหน่ง ครู
     
 
 
ครูวิทยฐานะครูเชียวชาญ
         
             

 

panom     39  
 
นางประนอม ลายรัตน์
 
ม.ล.สุภาภรณ์ พลเจริญชัย
 
นางอุบลวรรณ หาญณรงค์
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
             
      titirat    

 

     
นางฐิติรัตน์ ศาสตรา
     
     
ตำแหน่ง ครู
     
     
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
             
  38   25   24

 

 
นางเทียมใจ ศุภมาตร
 
นางสุรภา จันทร์ดา
 
นางสาวรวิวรรณ นันทนาศิริ
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครู ค.ศ.1
 
             
      pintong    

 

     
นางสาวพินทอง สุวัฒนพันธ์
     
     
ตำแหน่ง ครู
     
     
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
             
  yuparat   22   pavanar

 

 
นางยุพารัตน์ ขจรสมบัติ
 
นางวัชรี เสาร่ม
 
นางภาวนา กโนทร
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
             
     
     
             
             
             
             
             
             

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com